Anton Karssen, (geb. 1945)
De kust voor het Kurhaus (links) tot de vuurtoren (rechts), gezien vanaf de Pier; naar de situatie van ca. 1970. (Coll. Waddingtons.ca)
 
Rond zijn twintigste bekeerde hij zich tot de Romantische School en maakte hij ijs- en stadsgezichten in de stijl van Springer, Spóhler, Schelfhout en Leickert. Deze schilders zijn typische representanten van de Romantische School. Andreas Schelfhout (1787-1870) geldt als één van de beste landschapschilders van zijn tijd. Cornelis Springer (1817-1891) schilderde nauwkeurig uitgevoerde stadsgezichten met veel zonlichteffect. Dat zonlicht speelt met name een rol bij de strandgezichten die deze schilders maakten. Een genre waarin ook Karssen zich later zou bekwamen. Inspiratiebron de Haagse School. De strandtaferelen van Anton Karssen hebben dat typische licht van de Haagse School, een volgende stijlperiode waarin Karssen zijn veelzijdigheid etaleert. En eigenlijk de stijl die hem het best past. De grote helderheid en oog voor detail doet enigszins denken aan zijn grote voorbeelden J. Zoetelief Tromp en B.J. Blommers, ook schilders die het licht van de zee opzochten.
 
Bronnen:
Anton Karssen
Anton Karssen
Moeder met spelende kinderen