Cassandra van Veen, (geb. 1964)
Links "IJle wolkformaties na de storm", 2004. (Coll. Cassandravanveen.nl).
Aan zee ter hoogte van paal 95. Opengewaaid na de storm. Wolkenformaties verschenen en verdwenen als rooksignalen door het zwerk.
Door gestage snelheid van het wisselende panorama kon ik 'rustig' 't schilderij laten ontstaan in contrast en helderheid, met de bleke zee, -- de Noordzee.
 
Rechts "Zomerochtend aan zee in zilveren helderheid", 2005.
Zomerochtend aan zee in zilveren helderheid met een knipoog van een donkere lucht van opzij. Al schilderend op de wervelwindluchten gedarteld. De zee en 't zand erin opgenomen. Contact tussen contrasten in de lucht en reflecties op zee. Boute omhoogluchten vóórdat de wind alles schoon blies. Ondanks het dartelen ontstond er een strenge structuur die het geheel bij elkaar houdt ook qua contrast.
 
Cassandra van Veen schildert, tekent en aquarelleert stillevens, landschappen en portretten. De verschillende genres worden benaderd vanuit een poëtische logica, met een hartstochtelijke beleving van de natuur, zonder daarbij de schilderkunstige uitgangspunten zoals compositie, ritme, vorm en kleur uit het oog te verliezen. Ze hoedt zich voor te grote overdrijving of deformatie van de vorm, maar Cassandra zoekt wel degelijk naar gewaagdheid, gelaagdheid en het wezenlijke van haar onderwerp, gevoed vanuit de grote Hollandse- en Vlaamse schilderstraditie. Cassandra van Veen woont en werkt op Scheveningen. Al haar schilderijen (behalve de stillevens, de portretten en de schilderijen van Zwitserland) zijn op locatie op Scheveningen geschilderd; aan de zee of in de duinen. Zij benoemt dat niet als zodanig omdat het haar ook om het universele gaat in het schilderen van de zee en haar omgeving.
 
Bronnen:
Cassandra van Veen
IJle wolkformaties
Zomerochtend aan zee