Cassandra van Veen, (geb. 1964)
Links "Met blote voeten in het warme zand en de echo van de storm", 2007. (Coll. Cassandravanveen.nl).
Drukkend warm met een heerlijk verkoelend briesje waardoor de lucht zich langzaam-traag formeerde en deformeerde als echo van de storm. Met blote voeten in het warme zand. De roden in zee opgenomen in het blauw. De gele gloed oplichtend, overgaand, verdwijnend in donkerblauwe zee-verte. Door wisselende zeeën heen, deze kalme zee overgehouden. De geelrode in de lucht; het laatste stormwater dat zich niet liet vallen maar glimlachend met de wind werd meegevoerd.
 
Rechts " 't Licht dat achter alles is", 2008.
't Zachte drijven van speelse bewolking die langzaam steeds meer in contour waaide, tegelijk met het opsteken van de wind. 't Licht van de zee, 't strand en 't duin verschoven evenredig mee; twee schilderijen in één. In een paar rake grote vloeibare streken was de tekening er al, daarna de lucht in ijle lichten geplaatst, alvorens naar de oever te bewegen die ook vanuit 't lichte is opgezet. Tijdens dat gebeuren verschoof in het licht het accent meer en meer naar het donkere en schilderde dat door de al bestaande lucht heen. Het ontstaan van overgangen over en weer in vorm, kleur en licht. Open gesloten binden scheiden.
 
Cassandra van Veen schildert, tekent en aquarelleert stillevens, landschappen en portretten. De verschillende genres worden benaderd vanuit een poëtische logica, met een hartstochtelijke beleving van de natuur, zonder daarbij de schilderkunstige uitgangspunten zoals compositie, ritme, vorm en kleur uit het oog te verliezen. Ze hoedt zich voor te grote overdrijving of deformatie van de vorm, maar Cassandra zoekt wel degelijk naar gewaagdheid, gelaagdheid en het wezenlijke van haar onderwerp, gevoed vanuit de grote Hollandse- en Vlaamse schilderstraditie. Cassandra van Veen woont en werkt op Scheveningen. Al haar schilderijen (behalve de stillevens, de portretten en de schilderijen van Zwitserland) zijn op locatie op Scheveningen geschilderd; aan de zee of in de duinen. Zij benoemt dat niet als zodanig omdat het haar ook om het universele gaat in het schilderen van de zee en haar omgeving.
 
Bronnen:
Cassandra van Veen
Met blote voeten
't Licht dat achter alles is