Panorama van Scheveningen rond 1902
In 1884 werd het Stedelijk Badhuis voor 75 jaar verpacht aan de Maatschappij Zeebad Scheveningen met de verplichting op het terrein een kurzaal of casino te bouwen. Waarschijnlijk is bovenstaande afbeelding een 'reclame-schilderij' gemaakt voor het Kurhaus en gedrukt en uitgegeven door W.E.J. Tjeenk Willink.