Herdenking van 100jaar onafhankelijkheid in 1913
Een eeuw in vogelvlucht. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Nederlandse onafhankelijkheid 1813-1913. Portretten van de koningen, koningin Emma, Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana. Daaromheen afbeeldingen van gebeurtenissen in Europa, Azië en Amerika. Onderaan het Nederlandse wapen. Links aanduiding van de voornaamste gebeurtenissen in telegramstijl in acht regels. Rechts in negen regels.
 
Links
1815 Koningschap ingesteld
1820 Nieuw stelsel van Maten en Gewichten ingevoerd
1824 Ned. Handelm. opgericht
1836 Afscheiding van België
1839 Opening van de H.IJ Spoor w.m.
1840 Koning Willem I doet afstand van de Regeering
1848 Herziening van de Grondwet
1849 Dood van Willem II
1850 Stoomscheepvaart geopend en instellng v/h Postwezen
1852 Droogmaking v/m Haarlemmermeer
1857 Wet o/h L. Ond: vrijheid van Drukpers

Rechts
1869 Afsch. Emanc.
1872 Aanvang v/d/ Oorlog op Atjeh, Staats Rijn en Centraalspoor
1887 Herziening v/d Wet o/h Ond
1880 Rijkspostspaarbk en Telegrafie
1889 Regentschap van koningin Emma
1890 Dood van Willem III
1893 Telefoon komt in zwang. Ontstaan der Sportclubs, Rijwielen en Industrie
1898 Allerwege de krsacht der Electriciteit aangewens
1900 Automobilisme en Toerisme
1904 Schutterij vervangen door Landweer
1906 Pensieonregeling
1910 Aviatiek

Links bij afbeeldingen
Z.K.H. de prins van Oranje (later Koning Willem II) bij Waterloo gewond. 18 juni 1815
Afschaffing Slavernij in West-Indië. 1861
Z.M. Willem III en diens broeder Prins Hendrik bij den Watersnood van 1861

Rechts bij afbeeldingen
Landing van Z.K.H. den Prins van Oranje (later Koning Willem I) te Scheveningen 1813
Vooraan een smokkelprauw. Atjehrivier bij Anak Galoeng, waar Gen. Vetter, v. Heutz enz. Toekoe Ocmar tuchtigden in maart en juni 1896
Z.K.H. de Prins Gemaal bij de schipbreuk van de "Berlin" (21 Febr. 1907)

Gedenk- en Feestplaat ter herinnering aan Neerlands Onafhankelijkheid 1813-1913

Ontworpen door P.C. Mo
 
Bronnen:
Haags Gemeentearchief
Piet Mondriaan
Mondriaan, Pieter Cornelis (1872-1944)
Een eeuw in vogelvlucht. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neêrlands onafhankelijkheid 1813-1913