Pieter Hendricksz. Schut (1619-1680)
Praelium navale inter Belgos et Anglos, Ao 1653 (titel op object)
Laeste zee-slach des manhaft. ridders M.H. Tromp l. admirael van Hollandt etc. tegen die van Engelant Ao. 1653
De zeeslag bij Terheide in de Eerste Engelse Oorlog tussen de Staatse vloot onder Maarten Tromp en de Engelse vloot onder George Monck, 10 augustus 1653. Bovenaan een portret van M.H. Tromp in lauwerkrans, met aan weerszijden opschrift Praelium navale inter Belgos et Anglos, Ao 1653. Naast het portret engeltjes. Maarten Tromp sneuvelde tijdens dit gevecht. Rechts op de voorgrond Evertsen; links De Ruyter in gevecht met vice-adm Penn en De Witt in gevecht met een Engels schip. In het midden en op de achtergrond verschillende aparte gevechten. Links Jan de Haan die na een gevecht met drie Engelse schepen het brandend wrak van zijn schip in Goeree wist te brengen. Rechts op de achtergrond Pieter Florisz in gevecht met S.G.N. Thomas Graves die sneuvelde, in het midden de brander van kapitein Waterdrinker die een Engels schip in brand steekt.
Op de voorgrond het zinkende Engelse schip de Pellicaen. Links het schip de Brederode van Tromp in hevig gevecht met dat van Monck. In het verschiet de Hollandse kust van Scheveningen tot Den Helder. In het onderschrift de legenda's a-r en 1-18 en een vers in twee kolommen in het Nederlands. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam).

Op de gravure staat rechts boven de kertktoren: Schevelingen
 
 
Pieter Hendriksz. Schut (1619-1680), die door uitgever en graveur Claes Jansz. Visscher omstreeks 1635 in dienst werd genomen, vervaardigde de bijbelillustraties van Visschers prentbijbel, naar de bijbelillustraties van Mattheüs Merian de Oude. Schut graveerde de 233 prenten van Merian na in het koper, zodat de uiteindelijke afdruk in de prentbijbel van Visscher het spiegelbeeld was van het origineel. Deze prentbijbel staat dan ook beter bekend als de Schutbijbel. De eerste druk moet rond 1650 zijn uitgekomen. Er bestaan twee soorten Schutbijbels: de grote Schutbijbel met gravures naar het voorbeeld van de prenten van Merian op originele grootte (ca. 11,5 x 15 cm) en de kleine Schutbijbel met gravures naar Merian die kleiner zijn dan het origineel (ca. 9 x 6 cm). (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Pieter Hendricksz. Schut
De Zeeslag bij Ter Heide