Pieter, Peeter of Peter Bout (1658-1719)
Centraal op deze gravure zijn de op het strand getrokken pinken. De zeilen sijn nog niet gestreken.De paal in het midden werd waarschijnlijk gebruikt om te kijken of de terugkomende schepen al te zien waren. In de paal werd ook een vlag gehesen om de schippers te laten zien waar ze aan land konden komen. In de verte worden nog andere pinken op het strand getrokken. Rechts komt een door twee paarden getrokken wagen met vrolijke mensen het strand op. Pieter Bout tekende 7 handen op deze ets. Ook in zijn tijd werden de honden uitgelaten op het strand.
Rechts in het midden is de toren van de Oude Kerk van Scheveningen te zien. De vuurbaak staat op een vreemde plaats. Misschien is de ets spiegelverkeerd afgedrukt. (Coll. The Fitzwilliam Museum, Cambridge, UK)
Als we de prent kantelen staat de vuurbaak op de juiste plaats, aan de zuidkant van de 'Oude Kerk'. De wagen komt nu via het Schuitengat ten noorden van de kerk. (Coll. The Fitzwilliam Museum, Cambridge, UK).
 
Pieter, Peeter of Peeter Bout was een Vlaamse schilder, geboren in Brussel. Zijn etsen van landschappen zijn zeer gedetailleerd en laten het leven en werken van mensen in de tweede helft van de 17e en eerste helft van de 18e eeuw zien. (Bron: Wikipedia.org)
Bronnen:
Pieter Bout op Wikipedia
Een Strandscene