Adriaen Coenen (1514-1587)
De kust van Holland in de 16e eeuw met Scheveningen boven de tekst in het midden: Op dit dorp van Sceueninch bin ic A aaa Coenen Soen gheboren Ic die dit wisch boock hebb ghescreuen. ( Pagina 37R). De moeder van Adriaen Coenen werd geboren in Westerheyd, het huidige Terheijde. Rechts de tekst: Op dit zeedorp heyd - had mij moed geboren. (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
 
Adriaen Coenen (Scheveningen, 1514-1587) was een Hollandse viskoper, een afslager van zeevis en bovendien een amateurbioloog. Coenen groeide op in dit vissersdorp; hij bekwaamde zich daar al op jeugdige leeftijd in de handel in zeevis. Zijn vader wordt aangemerkt als een 'stierman', een visser die over een eigen vissersscheepje beschikte; ook híj handelde op zijn tijd in vis. In tegenstelling tot wat wordt beweerd heeft Adriaen Coenen niet gevaren; niets uit zijn werken wijst daarop. Hij werd in later jaren afslager van de zeevis die eerder door kustvissers op het strand van Scheveningen was aangevoerd. Alhoewel hij geen verdere opleiding had genoten dan die op de dorpsschool, was Coenen in hogere kringen te Den Haag een graag geziene gast vanwege zijn kennis van de natuur in al haar verscheidenheid en vanwege zijn vele verhalen daarover. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Adriaen Coenen op Wikipedia
Het Visboec van Adriaen Coenen