Klaes, Nicolaes, Claes Molenaer (ca.1628-ca.1676)
Het strand van Scheveningen met vissers en de visafslag..Links is duidelijk de kerk te zien met de toren en een klein torentje op het schip van de kerk. Op het duin staat een paal, die gebruikt werd om vissers te laten zien waar ze konden landen op het strand. Rechts is de visafslag en links bij de hutjes wordt vis schoongemaakt. (Coll. Christies.com)
Over Klaes Molenaer is heel weinig bekend. Hij is waarschijnlijk geboren in Haarlem. De naam varieert: Nicolaes of Claes en Molenaar. Hij was de neef van Jan Miense Molenaer. Klaes Molenaerj werd lid van het Gilde van St. Lucas in Haarlem in 1651 en werkte daar zijn hele leven. Hij specialiseerde in landschappen en genre voorstellingen Hij schilderde schaatstaferelen, boeren buiten herbergen en kust schilderingen. Zijn vroege werk toont de invloed van Jan van Goyen en hij heeft waarschijnlijk Salomon Ruysdael bestudeerd. Zijn latere werk werd sterk beïnvloed door zijn collega Haarlemse schilder Jacob Ruisdael.
 
Bronnen:
Nicolaes Molenaer op Wikipedia
Het strand van Scheveningen met vissers en de visafslag