Cornelis Verbeeck (ca. 1590- na 1637)
Op het schilderij is een versierde pink geschilderd met dansende mensen voor de boot. In de mast hangt een ton en in de boot liggen 3 vaten. Liggende vaten zijn in de 17e eeuw in het algemeen liggende biervaten. Voor het schip met biervaten wordt gedanst op de muziek van de doedelzak- en een vioolspeler op de achtersteven van de pink. Waarschijnlijk is de pink, de oudste geschilderde strandtent op het strand van Scheveningen, waar bezoekers 400 jaar geleden naar toe gingen om een feestje te vieren. Misschien hing het feestje samen met de binnenkomst van de haringjagers. In de toren van de Oude Kerk van Scheveningen hangt een wimpel, hetgeen duidt op een feestelijke dag, maar misschien lag de bierpink ofwel ZUIPSCHUIT* wel vaker op het strand. Het is een vrolijk tafereeltje. De man op de pink tapt een grote bierpul vol. In de hoek bij het houten hutje, doet iemand zijn behoefte, terwijl rechts op de voorgrond iemand in een ton is gevallen. Achter de man ligt een vismand op het strand. Rechts een lege bierton op een schilderij van Jan Steen.
Door het zeil op de pink steekt het hoofd van iemand die teveel heeft gedronken. Op de achtergrond loopt een man met een mand op zijn rug via het Schuitengat naar het dorp.
*) Koos Rauws bedacht het woord ZUIPSCHUIT voor de bierpink en misschien komt het woord daar wel vandaan. Mensen gingen op het strand naar een schuit om te zuipen en werden daarna in dronken staat uitgescholden voor zuipschuit.
 
De versiering in de mast lijkt op de versiering van de pink waarmee Charles II in 1660 van het Scheveningse strand vertrok: 'De Pinck die cierlijck was bevlochten met Palm en Oragne Appelen ende vervaerdicht om sijn Conincklijcke Mayesteyt aen boort van d'Engelschen Admiraal te voeren'.
Het boompje in de mast en de ronde versiering eronder lijkt ook veel op de Meiboom, die Salomon Jacobsz. van Ruysdael (1600-1670) in 1669 bij Alkmaar schilderde.
Opvallend verschil met de versiering in de mast op de schilderijen van Verbeeck is de bierton.
Het haringseizoen begint elk jaar begin juni en mogelijk wordt het feest gevierd omdat de eerste haring aan wal wordt gebracht.
De versiering in de mast kan gezien worden als een overwinningssymbool en op het Scheveningse strand werd dat gevierd met veel bier en muziek.
 
Cornelis Verbeeck was een schilder en tekenaar van marines en strandgezichten uit Haarlem. Hij was beïnvloed door Cornelisz Vroom. Enkele werken van hem hangen in de National Gallery of Art in Londen. Cornelis was wel familie van Jan Symonsz Torrentius (Verbeeck); ging op 6-12-1609 in ondertrouw met Anna Pietersdr., een lidmaat van de Hervormde kerk. Zij kregen vier kinderen (1 zoon en 3 dochters) Hoewel de zoon ook schilder geworden zou zijn is over diens hoedanigheid verder niets te vinden. Verbeeck was veelvuldig betrokken bij vechtpartijen, vandaar zijn bijnaam Smit (smijten)
 
Bronnen:
Cornelis Verbeeck op Wikipedia
Haags Historisch Museum