Charles Brooking (1723-1759)
Het strand van Scheveningen. Datum onbekend. In de verte is de toren van de Oude Kerk te zien en rechts de vuurbaak. Scheveningen lag in het begin van de 18e eeuw nog in een woest duinlandschap. Het strandgezicht is waarschijnlijk rond 1750 geschilderd. Het is niet duidelijk of Charles Brooking in Scheveningen is geweest of, dat hij zich heeft laten inspireren door de Nederlandse schilders van zeegezichten zoals Willem van de Velde de Oude en de Jonge, die aan het eind van de 17e eeuw in Londen woonden. (Coll. Royal Museums, Greenwich, UK)
 
Charles Brooking was een Engelse schilder van zeegezichten. Zeer waarschijnlijk is Charles Brooking (1677-1738) zijn vader, die van 1729 tot 1736 in het Greenwich Hospital werkte in Londen. Deze was ook een schilder en decorateur. Brooking junior wordt soms beschreven als een zelf-studie man. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Charles Brooking (1723-1759)
Charles Brooking op Wikipedia
Beach scene near Scheveningen