Gerhard Arij Ludwig 'Morgenstjerne' Munthe (1875-1927)
Bomschuiten op het strand in het Gastenboek van het Kurhaus. ((Bron: Kurhaus Hotel Scheveningen 1885-1985. Gastenboek, Leo van Heiningen. Uitgave: Sijthoff Handelsdrukkerij)
 
Het gastenboek als tekenboek

Die eerste jaren dat hel Gouden Boek gebruikt werd, moeten een mooie tijd zijn geweest - althans voor de welgestelden. Bouwkunst, schilderkunst en muziek leken samen te smelten tot een groots vertoon van weelde en pracht. Aan alles wat de mens omringde, werd zorg besteed, niet alleen aan zijn onderdak, maar ook aan kleding en meubels tot gordijnen, wandbetimmeringen en deurknoppen toe. Zo ook wat betreft het Gouden Boek.

Nadat het badseizoen van 1894 was afgesloten, vatte directeur Goldbeck het aardige plan op om een aantal bekende schilders te vragen het Gouden Boek op te fleuren met een tekening. Juist in die jaren bezochten vele kunstenaars Scheveningen. Trokken voorheen veel schilders naar Italië, het land van de zon, de tempels, Romeinse beelden en schone vrouwen, nu vormden de Hollandse zee, duinen en polders een nieuwe bron van inspiratie. Hier, aan de Noordzeekust is alles, zelfs op zonnige dagen, gehuld in een fijne nevel. Het landschap verkrijgt hierdoor een zilvergrijze waas. De in Den Haag werkzame kunstenaars die hierop hun kleurenpalet baseerden, duiden we aan met de verzamelnaam 'Haagse School'.

De Duitser G.A.L. Morgenstern Munthe was een groot bewonderaar van de Haagse School. Onweerstaanbaar aangetrokken door de Noordzee vestigde hij zich in 1897 te Den Haag. Als regelmatige gast van het Kurhaus aquarelleerde hij Scheveningse bommen (vissersschuiten) in de branding. Munthe heeft in 3 periodes in Den Haag en Scheveningen geschilderd. Den Haag 1897-1901 en 1908-1912. Het gezin gaat in 1912 naaar Zierikzee, maar keert in 1913 terug naar Den Haag en verblijft daar tot 1914, waarna ze naar Noordwijk verhuizen.
 
Morgenstjerne Munthe was de zoon van de Noorse schilder Ludvig Munthe en heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Dusseldorf en werd in 1893 professor aan de Akademie aldaar. Gedurende zijn leven maakte hij vele reizen naar Nederland en was hij een groot bewonderaar van de schilders van de Haagse school. Hij vond dan ook zijn onderwerpen veelal aan de Noordzee kust bij Scheveningen en Katwijk, welk dorp hij in 1889 voor de eerste maal bezocht, waarna hij de volgende jaren de zomermaanden steeds in Katwijk doorbracht. In 1897 verhuisde hij naar Den Haag en werd door H.W. Mesdag geintroduceerd in het artistieke milieu. In 1901 betrok hij met zijn vrouw het huis Huize Sigrid aan de Noord boulevard te Katwijk, aan de rand van het strand. Hij bleef daar tot 1908 en keerde toen terug naar Den Haag. (Bron: Museumserver.nl)
Munthe heeft in 3 periodes in Den Haag en Scheveningen geschilderd. Den Haag 1897-1901 en 1908-1912. Het gezin gaat in 1912 naaar Zierikzee, maar keert in 1913 terug naar Den Haag en verblijft daar tot 1914, waarna ze naar Noordwijk verhuizen.
 
Bronnen:
Gerhard Munthe
Bomschuiten op het strand in het Gastenboek van het Kurhaus