Gerhard Arij Ludwig 'Morgenstjerne' Munthe (1875-1927)
De Noordzee, 1913. (Coll. Simonis&Buunk, Ede)
 
Morgenstjerne Munthe was de zoon van de Noorse schilder Ludvig Munthe en heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Dusseldorf en werd in 1893 professor aan de Akademie aldaar. Gedurende zijn leven maakte hij vele reizen naar Nederland en was hij een groot bewonderaar van de schilders van de Haagse school. Hij vond dan ook zijn onderwerpen veelal aan de Noordzee kust bij Scheveningen en Katwijk, welk dorp hij in 1889 voor de eerste maal bezocht, waarna hij de volgende jaren de zomermaanden steeds in Katwijk doorbracht. In 1897 verhuisde hij naar Den Haag en werd door H.W. Mesdag geintroduceerd in het artistieke milieu. In 1901 betrok hij met zijn vrouw het huis Huize Sigrid aan de Noord boulevard te Katwijk, aan de rand van het strand. Hij bleef daar tot 1908 en keerde toen terug naar Den Haag. (Bron: Museumserver.nl)
Munthe heeft in 3 periodes in Den Haag en Scheveningen geschilderd. Den Haag 1897-1901 en 1908-1912. Het gezin gaat in 1912 naaar Zierikzee, maar keert in 1913 terug naar Den Haag en verblijft daar tot 1914, waarna ze naar Noordwijk verhuizen.
 
Bronnen:
Gerhard Munthe
De Noordzee