400 jaar Panorama's van Scheveningen
Andreas Sommer
Vermoedelijk schilderde Andreas Sommer dit panorama van Scheveningen rond 1900. Het schilderij was een 'reclamebord' voor de verbouwing aan de kust en de ontwikkeling van het Belgisch Park in het achterland. In het eerste decennium van de twintigste eeuw vonden uitbreidingen van het Belgisch Park plaats aan de noordwestzijde volgens een stratenpatroon met vanaf het Harstenhoekplein diagonaalsgewijs lopende straten (Harstenhoekweg, Gentsestraat, Amsterdamsestraat), doorsneden door parallel lopende straten in de richting oost-west. De uitvoering van dit deel van het Belgisch Park geschiedde grotendeels volgens het Uitbreidingsplan van I.A. Lindo uit 1903. Op het schilderij is het stratenpatroon van het Belgisch Park goed te zien.
 
Bron:
Sigurd Wendland