Cornelis Verbeeck (ca. 1590- na 1637)
Visafslag op het strand bij Petten (vanuit het noorden) olieverf op paneel, 41,5x92 cm Particuliere collectie, voorheen kunsthandel Rob Kattenburg, 'De wereld van het schip', Amsterdam. Afbeelding uit: Hollandse stranden in de Gouden Eeuw, Katwijks Museum, 2004. Rechts strijkt een pink het grootzeil en vaart naar het strand. Rechtsachter de pink is een oorlogsschip geschilderd, dat de vissersschepen beschermde tegen vijandige aanvallen.
 
Cornelis Verbeeck was een schilder en tekenaar van marines en strandgezichten uit Haarlem. Hij was beïnvloed door Cornelisz Vroom. Enkele werken van hem hangen in de National Gallery of Art in Londen. Cornelis was wel familie van Jan Symonsz Torrentius (Verbeeck); ging op 6-12-1609 in ondertrouw met Anna Pietersdr., een lidmaat van de Hervormde kerk. Zij kregen vier kinderen (1 zoon en 3 dochters) Hoewel de zoon ook schilder geworden zou zijn is over diens hoedanigheid verder niets te vinden. Verbeeck was veelvuldig betrokken bij vechtpartijen, vandaar zijn bijnaam Smit (smijten)
 
Bronnen:
Cornelis Verbeeck op Wikipedia
Hollandse stranden in de Gouden Eeuw, Katwijks Museum, 2004