Startpagina website
Boeken over Scheveningen
 
Romans, Thrillers & Verhalen
Het Brakke Water
Deel 1 - Voorspoed
Deel 2 - Verraad
Deel 3 - Verval
Wie de zee liefheeft ...
Opgaand getij
Zoutwaterliefde
De bruid van Scheveningen
Skriebeltje
Wij vissen niet op zondag
Martijntje
Mijn Koninginnetje
Vreemdeling in Scheveningen
Bloed in de branding
Op Scheveningen
In naam van Oranje
 
Impressies van Immetje 1
Impressies van Immetje 2
Zô maer 'n praetje
Praetjes van Immetje
Scheveningse Sprookjes
 
Geschiedenisboeken
Scheveningen tot 1875
Geschiedenis van Scheveningen
Wederopbouwplannen 1945
Vaar Wel Scheveningen !
Gastenteboek
Kurhaus, baken van Scheveningen
Scheveningen tussen twee wereldoorlogen
Vis en Vertier in Scheveningen
Theater aan de kust
Oude voorvallen opnieuw bekeken
Hollandse Stranden
in de Gouden Eeuw
De storm van 1894
Kroniek van Scheveningen
Schilderen en wonen
op Scheveningen
125 jaar Kurhaus
Canon van Scheveningen
Het was op Scheveningen
   


Hollandse Stranden in de Gouden Eeuw

Met de tentoonstelling en publicatie "Hollandse stranden in de Gouden Eeuw" gaat een reeds lang gekoesterde wens van de medewerkers van het Katwijks Museum in vervulling.

Het Katwijks Museum heeft in de loop der jaren een traditie opgebouwd met het organiseren van tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties. Het betreft dun vaak het werk van een der talrijke schilders die tussen 1870 en 1910 in Katwijk hebben gewerkt, dan wel een aan het dorp gerelateerd thema als vissers- en badleven. De tentoonstellingen hebben landelijke bekendheid en waardering gekregen, hetgeen opmerkelijk is als men bedenkt dat her Katwijks Museum geheel door vrijwilligers wordt gedreven. Daarbij is het telkens een uitdaging om het bereikte niveau te handhaven of te overtreffen. Elk jaar weer worden kwalitatief hoogwaardige kunstwerken getoond uit binnen- en buitenlandse particuliere en museale collecties en er wordt een begeleidende publicatie uitgegeven.

In de Gouden Eeuw beleefde de schilderkunst in Holland een bloeiperiode. Naast interieurs en portretten waren landschappen en zeegezichten zeer geliefde onderwerpen. Hoewel Katwijk destijds door een slechte verbinding met het achterland moeilijk bereikbaar was, diende het toch als reisdoel voor een aantal schilders uit die periode.

Het werk van de schilders uit de Gouden Eeuw was voor vele 19de eeuwse Europese en Amerikaanse kunstenaars een belangrijke reden om naar Nederland te reizen. Zo kon men met eigen ogen de in musea verzamelde werken van Oude Meesters bestuderen en bewonderen. Ook werden de plaatsen bezocht die destijds als onderwerp dienden. Mede hierdoor is Katwijk een belangrijke internationale kunstenaarskolonie geworden.

De tentoonstelling "Hollandse stranden in de Gouden Eeuw" geeft een beeld van de kustdorpen Ter Heijde. Scheveningen, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee, Zandvoort, Wijk aan Zee, Egmond aan Zee, Petten, Huisduinen en Den Helder aan de hand van maar liefst 80 olieverfschildenjen, rekeningen en gravures. Deze zijn beschikbaar gesteld door musea, particulieren en kunsthandelaren uit negen Europese landen. Naast Nederland komen de werken UK België, Frankrijk, Engeland. Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje en Polen.

Onze dank gaat uit naar de bruikleengevers en de hoofdsponsor Fonds 1818 en de Stichting Herinneringsfonds D.F.E. Meerburg. Ook de sponsoren verenigd in de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum, welke elders afzonderlijk zijn vernield, danken WIJ voor hun steun. Zonder subsidiegevers en sponsoren kan een tentoonstelling en publicatie met deze omvang onmogelijk worden georganiseerd en gerealiseerd.

Alle medewerkers die op enigerlei wijze bij deze tentoonstelling betrokken zijn geweest danken wij voor hun inzet.

Rest mij de wens dat talrijke bezoekers opnieuw de weg naar liet Katwijks Museum weten te vinden.

l.J.W. Schonenberg, voorzitter Stichting Katwijks Museum

De tentoonstelling was te bezichtigen van 4 september tot 11 december 2004. Het boek "Hollandse stranden in de Gouden Eeuw" is nog steeds verkrijgbaar in het Museum van Katwijk.

Hollandse stranden in de Gouden Eeuw
Van: Sabine E. Giepmans, Anton Kos en Reinier van 't Zelfde
136 pagina's
Formaat: 30,4 x 21,3 cm
Uigave van Katwijks Museum, 2004

Mogelijk ook verkrijgbaar in antiquariaten of via internet.