Startpagina website
Boeken over Scheveningen
 
Romans, Thrillers & Verhalen
Het Brakke Water
Deel 1 - Voorspoed
Deel 2 - Verraad
Deel 3 - Verval
Wie de zee liefheeft ...
Opgaand getij
Zoutwaterliefde
De bruid van Scheveningen
Skriebeltje
Wij vissen niet op zondag
Martijntje
Mijn Koninginnetje
Vreemdeling in Scheveningen
Bloed in de branding
Op Scheveningen
In naam van Oranje
 
Impressies van Immetje 1
Impressies van Immetje 2
Zô maer 'n praetje
Praetjes van Immetje
Scheveningse Sprookjes
 
Geschiedenisboeken
Scheveningen tot 1875
Geschiedenis van Scheveningen
Wederopbouwplannen 1945
Vaar Wel Scheveningen !
Gastenteboek
Kurhaus, baken van Scheveningen
Scheveningen tussen twee wereldoorlogen
Vis en Vertier in Scheveningen
Theater aan de kust
Oude voorvallen opnieuw bekeken
Hollandse Stranden
in de Gouden Eeuw
De storm van 1894
Kroniek van Scheveningen
Schilderen en wonen
op Scheveningen
125 jaar Kurhaus
Canon van Scheveningen
Het was op Scheveningen
   


Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen

VOORWOORD.

Hoewel sommige der details, die in dit plan zijn opgenomen, reeds veel eerder zijn ontstaan - dat van de voltooiing der ombouwing van het Gevers Deynootplein door middel van een galerij dateert reeds van mijn eerste Italiaansche studiereis - is dit project als geheel toch het resultaat van een verzoek, dat 'IK. gedurende de oorlogsjaren mocht ontvangen van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer 's Gravenhage, door monde van haar directeur. Mr. R. H. Woltjer. Voor dit verzoek, om mijn ideeën omtrent den wederopbouw van de badplaats Scheveningen op papier te brengen met het doel, dat dit project dan deel uit zou maken van een rapport, dat daarbij als leidraad zou kunnen dienen, mag ik bij deze gelegenheid den Heer Woltjer wel hartelijk dank zeggen, want het maken van deze plannen heeft mij gedurende den ar- geloopen donkeren oorlogstijd vele gelukkige uren bezorgd.

Ook zou ik van deze gelegenheid willen gebruik maken om den vroegeren secretaris van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer den Heer M. C. Westerman, in dank te herdenken voor de aanmoediging die hij mij in zake het maken van deze plannen heeft gegeven.

HERMAN ROSSE.

Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen
Een ontwerp van Prof. Herman Rosse (1945)

Van: Herman Rosse
71 pagina's
Formaat: 33 x 25 cm
Uitgever: W.P. van Stockum & Zoon - Den Haag

Mogelijk verkrijgbaar in antiquariaten of via internet.