Startpagina website
Boeken over Scheveningen
 
Romans, Thrillers & Verhalen
Het Brakke Water
Deel 1 - Voorspoed
Deel 2 - Verraad
Deel 3 - Verval
Wie de zee liefheeft ...
Opgaand getij
Zoutwaterliefde
De bruid van Scheveningen
Skriebeltje
Wij vissen niet op zondag
Martijntje
Mijn Koninginnetje
Vreemdeling in Scheveningen
Bloed in de branding
Op Scheveningen
In naam van Oranje
 
Impressies van Immetje 1
Impressies van Immetje 2
Zô maer 'n praetje
Praetjes van Immetje
Scheveningse Sprookjes
 
Geschiedenisboeken
Scheveningen tot 1875
Geschiedenis van Scheveningen
Wederopbouwplannen 1945
Vaar Wel Scheveningen !
Gastenteboek
Kurhaus, baken van Scheveningen
Scheveningen tussen twee wereldoorlogen
Vis en Vertier in Scheveningen
Theater aan de kust
Oude voorvallen opnieuw bekeken
Hollandse Stranden
in de Gouden Eeuw
De storm van 1894
Kroniek van Scheveningen
Schilderen en wonen
op Scheveningen
125 jaar Kurhaus
Canon van Scheveningen
Het was op Scheveningen
   


Schilderen en wonen op Scheveningen

Schilderen en wonen op Scheveningen was een aantrekkelijke gedachte en meerdere kunstenaars voegden In de periode 1880-1914 de daad bij het woord. Er werd druk gebouwd, het ene luxueuze hotel na het andere verscheen langs de kust terwijl het uitgestrekte duingebied bij het dorp ruimte bood voor comfortabele woningen. Het waren bijzondere jaren. De industrie bloeide, de techniek zette belangrijke stappen voorwaarts. De bicyclette, de automobiel, het vliegtuig, de telefoon, de elektriciteit en veel andere nieuwigheden deden hun intrede. Ook op cultureel gebied gebeurde er veel, de fotografie werd gevolgd door de filmindustrie. In de schilderkunst zette men zich af tegen de academische tradities en ontstond het impressionisme en de art nouveau.

De schilders van de Haagse School en hun leerlingen, schilders van het Hollands impressionisme, waren geliefd tot ver over onze grenzen. Vermogende Amerikanen verzamelden Hollandse schilderijen alsof het postzegels waren en menig kunstwerk van onze Haagse meesters werd al verkocht als de verf nog nauwelijks was opgedroogd. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog veranderde er veel. Men keek in die sombere Jaren vol nostalgie en weemoed terug op een periode van vooruitgang en onbezorgdheid. Men gaf deze tijd de flatterende benaming de 'Belle Époque'.

Van de schilders die kozen voor een woning op Scheveningen worden enkelen in deze publicatie voor het voetlicht gebracht. Deze kunstenaars waren niet alleen vakbroeders, maar vooral vrienden in de kunst. Deze publicatie schenkt ruime aandacht aan het werk dat is ontstaan in hun woonomgeving en aan het huis met atelier. In de sfeervolle, groene wijken die Scheveningen telt, zoals het Van Stolkpark, het Belgisch Park en de omgeving van het Westbroekpark staan nog steeds meerdere kunstenaars- woningen. Het is de moeite waard om eens te wandelen of te fietsen langs de huizen van deze bekende kunstenaars, die schilderden en woonden op Scheveningen.

Tiny de Liefde-van Brakel studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversi- teit in Lelden en publiceerde over de negentiende-eeuwse kunstenaars Ph.L.J.F. Sadée, B.J. Blommers, de schildersfamilie Van de Sande Bakhuyzen, D.A.C. Artz, J.W. van Borselen en E. Pieters.

Schilderen en wonen op Scheveningen in de Belle Époque
Historische reeks No.15 Museum Scheveningen
Van: Tiny de Liefde - van Brakel
111 pagina's
Formaat: 22 x 14 cm
Uigave: Muzee Scheveningen, 2008
ISBN: 978-90-812104-30

Mogelijk ook verkrijgbaar in antiquariaten of via internet.