Startpagina website
Boeken over Scheveningen
 
Romans, Thrillers & Verhalen
Het Brakke Water
Deel 1 - Voorspoed
Deel 2 - Verraad
Deel 3 - Verval
Wie de zee liefheeft ...
Opgaand getij
Zoutwaterliefde
De bruid van Scheveningen
Skriebeltje
Wij vissen niet op zondag
Martijntje
Mijn Koninginnetje
Vreemdeling in Scheveningen
Bloed in de branding
Op Scheveningen
In naam van Oranje
 
Impressies van Immetje 1
Impressies van Immetje 2
Zô maer 'n praetje
Praetjes van Immetje
Scheveningse Sprookjes
 
Geschiedenisboeken
Scheveningen tot 1875
Geschiedenis van Scheveningen
Wederopbouwplannen 1945
Vaar Wel Scheveningen !
Gastenteboek
Kurhaus, baken van Scheveningen
Scheveningen tussen twee wereldoorlogen
Vis en Vertier in Scheveningen
Theater aan de kust
Oude voorvallen opnieuw bekeken
Hollandse Stranden
in de Gouden Eeuw
De storm van 1894
Kroniek van Scheveningen
Schilderen en wonen
op Scheveningen
125 jaar Kurhaus
Canon van Scheveningen
Het was op Scheveningen
   


Scheveningen tussen twee wereldoorlogen

Na een korte historische inleiding met de nadruk op de economische en sociale aspecten daarvan, volgt een honderdtal foto's. Die zijn gegroe- peerd naar onderwerpen van soms zo'n twintig, soms één of enkele foto's. Bij elk onderwerp is een inleiding, bij elke foto een onderschrift. Wat voor onderwerpen zijn nu voor deze periode in het bestaan van Scheveningen echt belangrijk en welke eerder curieus? Belangrijk is de sanering van het oude vissersdorp dat in ongeveer 15 jaar volledig van karakter veranderde. Foto's van de hofjes en de sloppen, van de sloop en van de nieuwbouw laten dat zien. Foto's ook van de nieuwe wijk langs het Verversingskanaal: Duindorp, ooit Ñmeuw"-Scheveningen, nu Ñecht"-Scheveningen.

Belangrijk is ook het badleven dat het gezicht van Scheveningen in hoge mate bepaalt en waarvan het economisch belang sinds het midden van de 19e eeuw zeer sterk is toegenomen. Kenmerkend voor dit badleven tussen de wereldoorlogen is de sfeer van klatergoud die in de jaren dertig, ondanks de crisis en ondanks het teruglopen van het aantal buitenlandse gasten, onverminderd voortduurt.

Een minstens zo belangrijk onderwerp: de visserij. In deze tijd is de modernisering van de vloot achter de rug en worden ook de tweede binnenhaven en de nieuwe visafslag een feit. De hogere vangsten ten gevolge van de modernisering leiden tot hogere besommingen en daar- van willen de bemanningen ook wel iets in hun beurs zien: stakingen voor meer geld en meer rusttijd tussen de reizen.

Curieuze onderwerpen genoeg: een diplomaat op ski's langs het kanaal, een gast van het Palace-hotel op een paard voor de hoofdingang en de gevolgen van de mobilisatie van 1939 op de boulevard en het Gevers Deynootplein.

De geschiedenis van Scheveningen is tot ongeveer 1920 beschreven door J. C. Vermaas, wiens tweedelig boek na zijn dood verscheen. Ondanks veel kritiek heeft tot heden toe niemand Vermaas' werk afgemaakt en/of verbeterd. Ook dit boek heeft geen andere pretentie dan het (letterlijk) in beeld brengen van een paar aspecten van de sociale en economische geschiedenis van Scheveningen in een moeilijke periode van onze recente geschiedenis.

Scheveningen tussen twee wereldoorlogen
Het dorp, de visserij, de badplaats in de jaren 1918-1940

Van: C.H. Slechte
111 pagina's
Formaat: 230,5 x 21,5 cm
Uigever: Kruseman's Uitgeversmaatschappij b.v. - Den Haag

Mogelijk verkrijgbaar in antiquariaten of via internet.