Cornelis Verbeeck (ca. 1590- na 1637)
Ook op dit schilderij is een versierde feestboot te zien. Tegen het duin liggen een man en een vrouw te vrijen, terwijl de toeschouwers daarboven naar hen wijzen.Voor de boot op de voorgrond staat een muzikant met een trom voor de buik, terwijl hij op een viooolspeelt. Achter de boot op de voorgrond staan enkele hoge heren te kijken naar de dansende man en vrouw.
 
Cornelis Verbeeck was een schilder en tekenaar van marines en strandgezichten uit Haarlem. Hij was beïnvloed door Cornelisz Vroom. Enkele werken van hem hangen in de National Gallery of Art in Londen. Cornelis was wel familie van Jan Symonsz Torrentius (Verbeeck); ging op 6-12-1609 in ondertrouw met Anna Pietersdr., een lidmaat van de Hervormde kerk. Zij kregen vier kinderen (1 zoon en 3 dochters) Hoewel de zoon ook schilder geworden zou zijn is over diens hoedanigheid verder niets te vinden. Verbeeck was veelvuldig betrokken bij vechtpartijen, vandaar zijn bijnaam Smit (smijten)
 
Bronnen:
Cornelis Verbeeck op Wikipedia
Hollandse stranden in de Gouden Eeuw, Katwijks Museum, 2004