Terug naar Startpagina
Strandschilders 1700-1800
Anoniem
Pierre Berthault
Iven Besoet
H.E. Beth
M. Brakel
Leendert Brasser
Charles Brooking
Jan Bulthuis
Pierre Quentin Chedel
Jan ten Compe
Nicolaus Cruquius
Abraham Delfos
Johannes van Drecht
Paulus la Fargue
Emmanuel de Ghendt
Gerrit van Giessen
Hendrik Kobell
Jacobus Koster
Simon Krausz
Dirk Langendijk
Jan Langendijk
Jean-Philippe Le Bas
Daniël Marot
Nicolaas Penning
Abraham Rademaker
Hendrik van Rossen
Jacobus Schijnvoet
Andries Schoemaker
Aart Schouman
Lucas Smout
Jacobus Stellingwerf
Reinier Vinkeles
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
   

Jan Bulthuis (1750-1801)
Jan Bulthuis (1750-1801) is een bekend topografisch tekenaar. Hij krijgt zijn opleiding in Groningen bij H. Wieringa. In deze tijd tekent hij al dorpstaferelen die verlevendigd worden door menselijke figuren en dieren. Vóór 1780 trekt hij naar Amsterdam, waar hij werkt voor de schilder Jurriaan Andriessen. Hij ontwerpt in deze tijd oonder meer kamerbehangsels en toneeldecors. Vanaf circa 1785 krijgt Bulthuis grote opdrachten voor het vervaardigen van topografische prenten. (Bron: Gemeentemuseum, Helmond)
Vertrek van Willem V uit Scheveningen, 1795. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
Over de Scheveningse weg reden achttien wagens met porselein, schilderijen, zilver, kunstvoorwerpen en kisten met goud naar het strand, om in de pinken te laden, die de stadhouder naar Engeland zouden begeleiden.
Bij de Kerkwerf gekomen, steeg de Prins met zijne Zoons uit de koets en begaf zich toen te voet naar het strand.
Tegenover de Vuurboet of den Vuurtoren lagen de pinken voor anker. Daar en op alle duinen in den omtrek was het zwart van menschen. De zee was op dat tijdstip zeer hoog. (Voor een grote afbeelding klik op het schilderij.)
Het vertrek van Willem V van Scheveningen; het gezelschap wordt aan boord geroeid. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
Rond 14.00 uur werd de erfstadhouder prins Willem V met zijn zoons Willem Frederik en Willem George Frederik naar de pink ' Johanna Hoogenraad' geroeid.
Toen de Prins in de boot zou gaan, legde Pronk een plank met het eene einde op den ijsberg en met het andere op de boot. Uit vrees dat de Prins van, de plank mocht glijden, trok Pronk zijn jas uit en liep in zee langs de plank.
Vervolgens ziende "dat de roeiers niet waren, zoo als zij wel moesten zijn, denkelijk door de bittere koude", nam Pronk zelf in de boot plaats en hielp haar door de branding henen.
De laatste woorden van den Vorst tot Pronk waren: "zoo ik mijn vaderland weder betreed, zal ik aan U gedenken."
Zodra ze aan boord waren klom prins Willem Frederik ( de latere Koning Willem I) in de mast en wuifde de menigte aan het strand een laatst vaarwel toe.
Een groote menigte was tot de duisternis inviel op het strand bijeen en daaronder vele Scheveningsche vrouwen met hun kinderen, die, nu de schepen in zee waren, eerst recht begrepen aan welk gevaar hun mannen zich blootstelden, wanneer de pinken door den vijand mochten genomen worden.
Liggend in een kooi
schreef de Prins nog een brief aan de Raadspensionaris van der Spiegel.
In de 18 jaar daarna, leden de Scheveningers grote ontberingen (Voor een grote afbeelding klik op het schilderij.)
Het strand van Scheveningen gezien vanuit het zuidwesten. van links naar rechts het huis Onderduyn ofwel Nieuw-Soetenburgh, de Oude Kerk en het Heerenlogement, 1785. Getekend naar Paulus Constantijn la Fargue. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
Het linker huis op het duin is het zomerverblijf Nieuw-Soetenburgh dat in 1662 voor Cornelis van Soetens werd gebouwd. Het ging vanaf 1691 vele keren over in andere handen en deed van 1850 tot 1853 dienst als sociëteitsgebouw van de Scheveningse reders. Daarna werd het door A.R. Rauch gesloopt, die er een hotel neerzette. Rechts het 'Heerenlogement', dat in 1665 werd gebouwd. (Voor een grote afbeelding klik op het schilderij.)
 
Bronnen:
Jan Bulthuis (1750-1801)
Vertrek van Willem V uit Scheveningen
Het vertrek van Willem V
Het strand van Scheveningen