Terug naar Startpagina
Strandschilders 1700-1800
Anoniem
Pierre Berthault
Iven Besoet
H.E. Beth
M. Brakel
Leendert Brasser
Charles Brooking
Jan Bulthuis
Pierre Quentin Chedel
Jan ten Compe
Nicolaus Cruquius
Abraham Delfos
Johannes van Drecht
Paulus la Fargue
Emmanuel de Ghendt
Gerrit van Giessen
Hendrik Kobell
Jacobus Koster
Simon Krausz
Dirk Langendijk
Jan Langendijk
Jean-Philippe Le Bas
Daniël Marot
Nicolaas Penning
Abraham Rademaker
Hendrik van Rossen
Jacobus Schijnvoet
Andries Schoemaker
Aart Schouman
Lucas Smout
Jacobus Stellingwerf
Reinier Vinkeles
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
   

Schilders van het strand van Scheveningen in de 18e Eeuw (1700-1800)
De teloorgang van de Nederlandse schilderkunst begon aan het einde van de 17e eeuw. Veel ateliers werden gesloten, waardoor de opleiding van jonge schilders en tekenaars sterk terugliep.
In de 17e eeuw brachten 51 schilders op 210 schilderijen en tekeningen het strand van Scheveningen in beeld. In de 18e eeuw daalde het aantal schilders en tekenaars tot 29 en 66 schilderijen en tekeningen, gravures en aquarellen.
In feite waren het 7 schilderijen en 59 tekeningen, waarvan een aantal kopiën waren van afbeeldingen uit de 17e eeuw. Alleen de Engelsman Charles Brooking, de Nederlanders Jan ten Compe, Paulus Constantijn la Fargue, de Belgische schilder Lucas Smout en een onbekende kunstenaar schilderden het strand van Scheveningen in de 18e eeuw. Samen met de tekeningen, gravures en etsen geven ze een beeld van Het strand van Scheveningen en de kop van de Keizerstraat in de 18e eeuw.
Het Schuitengat in Scheveningen, mat links de 'Oude Kerk' door Jan ten Compe, 1751.
Het strand van Scheveningen door Charles Brooking. Datum onbekend. In de verte is de toren van de Oude Kerk te zien en rechts de vuurbaak. Scheveningen lag in het begin van de 18e eeuw nog in een woest duinlandschap. Het strandgezicht is waarschijnlijk rond 1750 geschilderd. Het is niet duidelijk of Charles Brooking in Scheveningen is geweest of, dat hij zich heeft laten inspireren door de Nederlandse schilders van zeegezichten zoals Willem van de Velde de Oude en de Jonge, die aan het eind van de 17e eeuw in Londen woonden. (Coll. Royal Museums, Greenwich, UK).
Het neertrekken van een bomschuit van Paulus Constantijn la Fargue. Tot in 1904 de Eerste Vissershaven in gebruik werd genomen, moesten de platboomde bomschuiten bam de Scheveningse vissers het strand opgetrokken worden, wanneer men een storm verwachtteof reparaties wilde verrichten. Het weer in zee brengen werd 'neertrekken' genoemd. Naarmate de schepen groter werden, moesten er meer hulpkrachten zoals voerlieden met paarden, aan dit op- en neertrekken te pas komen. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief).
Het strand van Scheveningen, 1789 van Nicolaas Lodewijk Penning. Rechts op de tekening zien we de toren van de aan de Keizerstraat gelegen Oude Kerk. Het verlengde van de Keizerstraat heette vroeger Kerkwerf. Op de tekening is dat het gedeelte tussen de twee op duintoppen gebouwde huizen. Het linker huis is het zomerverblijf Nieuw-Soestenburgh dat in 1662 voor Cornelis van Soetens werd gebouwd. Het ging vanaf 1691 vele keren over in andere handen en deed van 1850 tot 1853 dienst als sociëteitsgebouw van de Scheveningse reders. Daarna werd het door A.R. Rauch gesloopt, die er een hotel neerzette. Het rechter huis werd in 1665 gebouwd voor Johan van Swieten, die er een logement exploiteerde. In 1672 kreeg de schout en herbergier Dirck van den Houck het in eigendom en gaf het de naam 'Heerenlogement'. A.E. Maas richtte hier in 1845 het badhuis Zeerust op. Hoewel in de beginjaren een geduchte cocurrent voor het stedelijk badhuis moest het in 1860 als zodanig worden gesloten. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief).
Het strand bij Scheveningen, ca. 1700 van de Belgische schilder Lucas Smout. Rechts op de achtergrond de 'Oude Kerk' van Scheveningen. Links van de kerk, het gebouw 'Nieuw Soetenburgh', dat in 1662 werd gebouwd voor Cornelis van Soetens en rechts een muur van het 'Heerenlogement'dat in 1665 werd gebouwd en later Hotel Zeerust werd. Via de kop van de Keizerstraat rijden wagens met strandgasten naar zee toe. Rechts op de voorgrond de visafslag. Links wordt een bomschuit door zes paarden het strand opgetrokken. (Coll. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen).
Japans bord met Hollands landschap. De voorstelling is het eiland Deshima of een gezicht op Scheveningen, uit het begin van de 18e eeuw. Porselein met blauwe decoratie. (Coll. The Metropolitan Museum of Art, New York). Klik voor een groter formaat op de afbeelding.