Terug naar Startpagina
 
Huifkarren in de Middeleeuwen
Huifkarren op Scheveningen
Huifkarren van:
Anoniem
Jacques d'Arthois
Cornelis Beelt
Paul Bril
Pieter Bruegel de Oude
Jan Brueghel de Oude
Jan Brueghel de Jonge
Jan van Goyen
Pauwels van Hillegaert
Hendrick de Meijer
Theobald Michau
Joos de Momper
Pieter Pietersz de Molijn
Frans de Momper
Isaac van Ostade
Salomon van Ruysdael
Jan Steen
Adriaen van de Venne
Overvallen op huifkarren
Pieter de Molijn
Pieter Post
Pieter Snayers
Esaias van de Velde
Sebastiaen Vrancx
 
Links
Over de Website
Contact
 
   
Vertrek van de postkoets Haarlem - Den Haag
 
Handelaren, kooplieden, ambtenaren en de gegoede burgerij maakten veel gebruik van de huifkar, postkoets die ook wel open tentwagen of reiswagen werd genoemd. Er waren regelmatige diensten op trajecten tussen steden.
 
Het Haarlems herenlogement was een herberg voor voorname lieden en een vertrekpunt van de postkoets/huifkar naar Den Haag. Tekening naar een gravure uit 1688. De afbeelding op de achterkant van de postkoets is mogelijk het wapen van Haarlem. De gravure van het Heerenlogement is gemaakt door Romeyn de Hooghe in 1688.
De bovenstaande illustratie is mogelijk gemaakt door Wybrand Hendriks in 1800. (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
 
Proveniershof Haarlem
Het Proveniershof is een hofje in Haarlem, gelegen aan de Grote Houtstraat 140, de drukste winkelstraat van Haarlem. Het Proveniershof heeft wel de vorm van een hof, maar is anders dan 'gewone' hofjes niet gesticht door een gilde, een rijke particulier of een kerk. De naam Proveniershof dankt het hofje aan het feit dat hier tot 1866 een Proveniershuis te vinden was. In het voormalige Proveniershuis zijn nu appartementen gebouwd.

Van klooster tot Heerenlogement
In de vijftiende eeuw stond op de plek van het Proveniershofje het katholieke vrouwenklooster Sint Michiel. In 1578 - ten tijde van de reformatie - werden de nonnen door de protestanten verjaagd. Drie jaar later werd het klooster en het omliggende terrein door de Prins van Oranje toegewezen aan de stad Haarlem als vergoeding voor de schade die de stad tijdens het Beleg van Haarlem had geleden. Het terrein werd in gebruik genomen door de Schutterij Sint Joris die het kloosterhof als oefenveld gebruikte; zo'n oefenveld heette in die tijd 'De Doelen'. Daarmee had de stad Haarlem twee 'Doelen': de Cloveniersdoelen en de Sint Jorisdoelen. In 1592 werd het kloostergebouw vervangen door een nieuw 'Doelengebouw', dit gebouw staat er nog steeds en is nu het poortgebouw van het hofje. In 1681 besloot de stad Haarlem dat één Doelen voor de schutterij voldoende was. De Sint Jorisdoelen werd in 1682 onder toezicht van stadsbouwmeester Lieven de Key verbouwd tot 'Heerenlogement', een herberg voor mannen. De meeste huizen van het huidige Proveniershof dateren ook uit de 17e eeuw. Deze huizen, gebouwd achter het toenmalige heerenlogement, hadden niets met de herberg te maken, ze waren eigendom van de stad Haarlem en werden verhuurd aan particulieren.
 
Bronnen:
Proveniershof Haarlem op Wikipedia
Proveniershof Haarlem van Romeyn de Hooghe
Wybrand Hendriks op Wikimedia
Steden en hun verleden, Teleac, Utrecht, 1988