Terug naar Startpagina
Strandschilders 1600 - 1700
Anoniem
Hendrick van Anthonissen
Hendrick Avercamp
Floris Balthasars
Cornelis Beelt
Jan Beerstraten
Sybrand van Beest
Balthasar van Berckenrode
Jan de Bisschop
Pieter Bout
Jan van Call
Adriaen Coenen
Adriaen Collaert
Albert Cuyp
Benjamin Gerritsz Cuyp
Willem van Diest
Hendrick Dubbels
Cornelis Elandts
Jacob Esselens
Nicolaes van Geelkercken
Jacques de Gheyn II
Hendrick Goltzius
Jan van Goyen
Joris van der Haagen
Thomas Heeremans
Maerten Fransz. van der Hulst
Ludolf de Jongh
Adriaen van de Kabel
Jan van Kessel
Willem Kool
Paulus Lesire
Johannes Lingelbach
Johannes van Londerseel
Hendrick de Meijer
Klaes Molenaer
Adriaen van Nieulandt
Marcus en Wilem Ormea
Isaac van Ostade
Pièrre Philippe
Edgar Lievensz. van der Poel
Jan Porcellis
Hendrick Cornelisz. Pot
Salomon Rombouts
Salomon Ruysdael
Paulus Schut
Johan van Swieten
Adriaen van de Velde
Esaias van de Velde
Willem van de Velde (de Oude)
Willem van de Velde (de Jonge)
Adriaen van der Venne
Cornelis Verbeeck
Claes Visscher
Simon de Vlieger
Hendrick Cornelisz. Vroom
Cornelis van Wieringen
Adam Willaerts
Isaac Willaerts
Heerman Witmont
Philips Wouwerman
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Panorama's
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
   

Adriaen Collaert (ca. 1555-1618)
Adriaen Collaert was een Vlaamse ontwerper en graveur. Het jaar van zijn geboorte te Antwerpen is niet gekend maar zou tussen de jaren 1555 en 1565 liggen. In 1580 was hij wijnmeester geworden van de Gilde van St. Lucas. De titel van wijnmeester was gereserveerd voor de zonen van de leden van de Gilde. En Adriaen was de zoon van Jan Collaert I, ook een graveur, en Anna van der Heijden. Hij huwde met Justa Galle, de dochter van de man waarvoor hij werkte, Philip Galle. Adriaen Collaert overleed te Antwerpen in 1618. Sommige van zijn gegraveerde platen dragen zijn monogram. (Bron: Drapagra.blogspot.nl)
Konijnenjacht in een duinlandschap (1582-1586) van Adriaen Collaert. Het getoonde landschap is niet realistisch, maar laat wel verschillende soorten gebruik van de duinen zien: jacht, beweiding, visserij en een vissersdorp. (Bron tekst: Overland.nl)
Heuvellandschap met konijnenjacht. Op de voorgrond enkele jagers die konijnen schieten met een kruisboog. De prent heeft een ornamentele lijst met bloemen, vissen en dieren. Hij maakt deel uit van een vierentwintigdelige serie van landschappen met Bijbelse, mythologische scènes en jachttaferelen. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Kaart van duingebied tussen Scheveningen en Wassenaar van Pieter Florisz. van der Sallem, 1661, in verband met van de verwijdering van konijnen uit de duinen tussen Scheveningen en Wassenaar. De jacht op konijnen was het recht van Duinmeiers.

In de vergadering van 2 december 1661 kwamen de afgevaardigden in de Staten van Holland eindelijk tot een besluit. In de gebieden tussen Scheveningen en Wassenaar moesten de percelen van Maerten Engelsen geheel konijnenvrij worden gemaakt. In de lage begroeide pannen en voorkanten van het veld van Engel Gerritse mochten de konijnen nog binnen hun omheiningen blijven, maar in het onbegroeide oostenlijk gedeelte moesten zij worden verwijderd. Ook de duinen van Lenaert Jacobse moesten worden ontdaan van konijnen, met uitzondering van enkele pannen en een vast begroeid veld, waar zij wel konden blijven. Tevens kregen deze personen de jaarlijkse aanplant van helm opgedragen. De gedupeerden van deze maatregel kregen een schadeloosstelling en een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van de helmbeplanting aan de hand van een verdeelsleutel.
Na gebleken succes besloten de Staten van Holland zeven jaar later het volledig konijnenvrij maken van het gehele duingebied van het gewest. Het uitroeien van de konijnen in de duinen is tot op heden een utopie gebleken. (Bron: Delflands Kaarten Belicht, Hoogheemraadschap van Delfland. Uitgeverij Verloren, Hilversum. januari 2000). (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
 
Bronnen:
Adriaen Collaert
Konijnenjacht
Delflands Kaarten Belicht, Hoogheemraadschap van Delfland